Ochrona fizyczna

Usługi ochrony fizycznej realizujemy przez przeszkolonych pracowników ochrony, jednolicie umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory ze zdjęciem, emblematy firmowe, oraz nowoczesne środki łączności bezprzewodowej i telefonicznej.

Nasi pracownicy ochrony legitymują się:

  • zaświadczeniem o niekaralności,
  • przeszkoleniem z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • przeszkleniem z zakresu RODO,
  • nienaganną opinię służbową,
  • kulturą osobistą.

Rozpoczęcie współpracy zaczynamy od analizy zagrożeń chronionego Obiektu oraz opracowania w tym zakresie stosowanej Instrukcji Ochrony Obiektu i procedur bezpieczeństwa.

Aby ułatwić Państwu współpracę z Naszą firmą wyznaczamy kierownika ochrony, który jest dyspozycyjny 24h na dobę.

Kontrola Państwa Obiektu przeprowadzana jest min. raz na dobę w nieokreślonych godzinach.

Obiekty które chronimy, wyposażamy w nowoczesny system zarządzania zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony (TouchGurad). Realizacja i wykonywanie zadań nadzorowane jest on-line przez operatorów Centrum Monitoringu Wizyjnego.

W każdym chronionym przez Naszą firmę Obiekcie montujemy na swój koszt urządzenie monitorujące, a wszystkich pracowników ochrony wyposażamy w przyciski antynapadowe. Wciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowy przyjazd grupy interwencyjnej.

Każdy pracownik ochrony posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000 PLN oraz ubezpieczenie NNW.