Audyt bezpieczeństwa

Podstawą efektywnego działania firm jest wiedza na temat jakości chroniących je systemów technicznej ochrony mienia a także ocena skuteczności działania ochrony fizycznej.

Kompleksowa i obiektywna analiza funkcjonowania przedmiotowych systemów pozwala określić aktualny poziom zabezpieczenia badanej firmy oraz zidentyfikować nieprawidłowości, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa informacji, zasobów rzeczowych, personelu czy najważniejsze – dla procesów realizowanych przez daną firmę.

Bezpieczeństwo firmy określamy jako stan, w którym zagrożenia dla zasobów niezbędnych do ciągłości działania są rozpoznane, a podjęte działania, wdrożone środki techniczne, organizacyjne i prawne sprowadzają je do poziomu akceptowalnego.

Specjalizujemy się w audytach systemów ochrony fizycznej oraz systemów zabezpieczenia technicznego (telewizja dozorowa CCTV + kontrola dostępu).

Zakres realizowanych przez naszą firmę audytów obejmuje m.in.:

  • wizję lokalną obiektu, wywiady środowiskowe,
  • analizę stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych),
  • analizę przyjętego systemu ochrony fizycznej w odniesieniu do charakteru działalności, specyfiki obiektu, analizy stanu zagrożeń,
  • analizę oraz badanie zgodności posiadanej dokumentacji tj.: planu ochrony/instrukcji ochorny obiektu, umowy z podmiotami zewnętrznymi,
  • określenie wymaganego poziomu zabezpieczenia technicznego obiektu,
  • sprawdzenie czy elementy systemów pracują w sposób założony i zgodny z przyjętymi procedurami, obowiązującymi przepisami, normami i dobrą praktyką
  • analizę funkcjonalności systemów zabezpieczenia technicznego,
  • sprawdzenie dokumentacji technicznej,
  • analizę zasad administrowania systemami,
  • analizę zasad serwisu i konserwacji systemów zbezpieczenia technicznego.