Wykrywanie podsłuchów

Mając na uwadze realne zagrożenie inwigilacją oraz bezpieczeństwo Państwa interesów handlowych realizujemy usługi wykrywania urządzeń podsłuchowych w zakresie przeznaczonym dla miejsc o wysokim znaczeniu strategicznym, wymagającym użycia profesjonalnego sprzętu i dłuższego czasu badania zajmowanych pomieszczeń.
Jest to związane z wyszukiwaniem urządzeń nietypowych i bardzo trudnych do wykrycia. Również urządzeń „śpiących” i sterowanych zdalnie, oraz używających innych rodzajów transmisji niż radiowa.

Badanie pod kątem wykrycia urządzeń podsłuchowych obejmuje m.in.:

 • analizę spektrum radiowego – sprawdzenie sygnałów radiowych,
 • elektroniczną analizę systemów łączności,
 • sprawdzenie pasma podczerwieni,
 • sprawdzenie linii i urządzeń telefonicznych, faksowych,
 • sprawdzenie linii i urządzeń energetycznych,
 • przeszukanie fizyczne badanych pomieszczeń,
 • wizualny przegląd oraz sprawdzenie elementów konstrukcji budowlanych – okien i ścian wychodzących na zewnątrz badanych pomieszczeń,
 • wizualny przegląd i sprawdzenie pomieszczeń przyległych i sąsiadujących.

Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy najnowocześniejsze dostępne w Polsce urządzenia i wyposażenie.

Po wykonaniu usługi otrzymują Państwo protokół z badań, który zawiera:

 • cel i zakres badań, wykaz urządzeń użytych do przeprowadzenia badań, metody badań,
 • wykaz sprawdzonej powierzchni, wyposażenia i urządzeń,
 • wyniki przeprowadzonych badań (opis ewentualnych wykrytych urządzeń do podsłuchu),
 • wnioski i zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa badanych pomieszczeń oraz propozycje dotyczące sąsiadujących pomieszczeń.